Wpisy użytkownika Ekogroup.info z dnia 7 lutego 2017

Liczba wpisów: 1

ekogroup
 
www.ekogroup.info/(…)mokradla-zmniejszaja-ryzyko-ka… - 90 proc. katastrof naturalnych na świecie wiąże się z wodą. Dla zmniejszania ryzyka katastrof kluczowe są mokradła: doliny rzeczne, torfowiska, starorzecza, nadrzeczne lasy. Rzeki - ze względu na plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych -